Frias från åtal om laxsmuggling

Stockholm 13.10.2016, 16:06

Utrikes

Två män som åtalats för export av Östersjölax till Frankrike frias av Blekinge tingsrätt. Åklagaren hade också krävt det exporterande företaget på tre miljoner kronor i företagsbot, men även detta ogillas av domstolen.
Männen var åtalade för grov smuggling. Åklagaren hävdade att exporten till Frankrike var olaglig och ansåg att brottsligheten var av särskilt farlig art. Östersjölax kan innehålla höga halter av dioxin. Men eftersom detta inte bevisats med analysresultat för den fisk som exporterades till Frankrike anser domstolen det inte styrkt att den sålda laxen hade gifthalter över gränsvärdet.
I Sverige varnar Livsmedelsverket för att fet Östersjöfisk som lax kan innehålla höga halter dioxin. Rekommendationen är därför att den inte bör ätas oftare än två till tre gånger per år av barn och kvinnor i barnafödande ålder. Övriga rekommenderas att inte äta den oftare än en gång i veckan. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC