Fs4H: Säckinsamlingen Rejäl handling startar

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar också i år säckinsamlingen Rejäl handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi. I säckinsamlingen deltar även Hankkija, K-lantbruk, Raisioagro och Tilasiemen. Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I år omfattar insamlingen Yaras gödselsäckar och gödselpallarnas huvor, och Hankkijas, K-lantbruks, Raisioagros, och Tilasiemens utsädesstorsäckar. Andra aktörers säckar får inte föras till insamlingen, eftersom de inte deltar i finansieringen. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna.

På de flesta orter i Nyland pågår insamlingen under tiden 15 maj – 23 juni. I Österbotten är insamlingstiden 1 juni – 31 juli. Kyrkslätt, Sjundeå och Åboland har egna specifika insamlingstider.

Insamlingen förverkligas så att jordbrukarna för de färdigt packade säckarna till insamlingsplatsen eller får hjälp av 4H-ungdomar med att sortera och packa. Kontakta 4H-föreningen på orten för att få närmare information. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsstället till återvinning.

Alla säckar som förs till insamlingsplatserna skall anmälas till den lokala 4H-föreningen. Säckarna skall anmälas senast den 27 juni i södra Finland och senast den 5 augusti i Österbotten.

Viktigt arbete för miljön

I fjol samlades nästan 600 ton plast, två tredjedelar av den mängd säckar som levererats till jordbruken. 4H-ungdomarna har samlat gödsel- och utsädessäckar allt sedan år 1975, sammanlagt över 35 miljoner kilo. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter. Utan säckinsamlingen skulle säckarna hamna på avstjälpningsplatserna.

Förpackningsanvisningarna och närmare information om insamlingstiderna och –platserna: www.fs4h.fi/sackinsamling.

Mer från SLC