Gips i åkrar kan ge renare havsvatten

Helsingfors 16.06.2016, 11:15

Inrikes

I höst sprids gips ut på 1 550 hektar åkermark i Lundotrakten i Åboland. Målet är att utreda hur fosfor kunde bindas bättre i åkerjorden.
Det så kallade SAVE-projektets mål är minska näringsbelastningen i Skärgårdshavet.
- Vi vet redan att skördarna inte påverkas. Preliminära kostnadsberäkningar visar också att metoden är mycket förmånlig, säger Markku Ollikainen, professor vid Helsingfors universitet HU.
Det treåriga SAVE-projektet vid Savijoki å är ett samarbete mellan och HU Finlands Miljöcentral.
Det är känt från tidigare experiment att gips i åkerjord har goda effekter. Målet med den treåriga satsningen är nu att i större skala bekräfta resultaten. I projektet undersöks också om gipsspridning kan ha tidigare okända effekter för exempelvis stor näckmossa, flodpärlmusslan och öringens rom.
- Efter två-tre år har vi en stark kunskapsgrund att stå på, säger Petri Ekholm, forskare vid Finlands miljöcentral.
Gips, egentligen kalciumsulfat, uppstår som en biprodukt. Vid jordbrukskemikalie- och gödselkoncernen Yara hoppas man att gips, som nu deponeras som obrukbart, kunde bli en nyttig produkt. Varje år produceras 1,3 miljoner ton gips vid Yaras gruva i Siilinjärvi. (FNB-SPT)


FNB

Mer från SLC