Hälften av jordbrukarna har nu gjort upp sin stödansökan i Viputjänsten – ansökningstiden utgår om en vecka

Den samlade ansökan om jordbrukarstöd pågår som bäst i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). Hittills (8.6.2016) har fler än 23 000 ansökningar lämnats in elektroniskt. Det här motsvarar runt hälften av de sökande, om samma antal ansökningar som i fjol lämnas in. Stödansökan avslutas i Viputjänsten 15.6.2016 kl. 23.59. 

Senast nu är det skäl att logga in i Vipu och börja fylla i ansökan. Cirka 12 000 sökande har redan börjat fylla i ansökan men ännu inte skickat in den. Runt 13 000 gårdar har ännu inte alls börjat fylla i ansökan i Viputjänsten.
Under tidigare år har ansökan om jordbrukarstöd avslutats i månadsskiftet april-maj. Det sista ansökningsdatumet som EU tillåter, dvs. 15.6, kunde tas i bruk i Finland nu när jordbrukarna i huvudsak har övergått till att ansöka om stöd elektroniskt.

Vipurådgivaren hjälper
Funktionen Vipurådgivaren i Viputjänsten kontrollerar stödansökan och påpekar eventuella fel eller brister. Vipurådgivaren påpekar till exempel om ett jordbruksskifte som anmäldes som skyddszonvall i fjol inte är anmält som skyddszonvall i år, eftersom grödan måste bevaras på samma ställe i fem år. Jordbrukaren får en anmärkning också om han eller hon har anmält gröngödslingsvall, fånggrödor, saneringsgrödor eller mångfaldsåkrar för ett jordbruksskifte, men gården inte har förbundit sig till miljöersättningsåtgärden som gäller åkernaturens mångfald. 

På webbplatsen mavi.fi finns en lista över allt som Vipurådgivaren kontrollerar. Jordbrukarna kan granska listan också via e-tjänsten Vipu. På listan anges också vilka saker som inte kontrolleras av Vipurådgivaren.  Kontrollerna innehåller till exempel inget påpekande av om gården har skickat in anmälan om deltagande i djurbidrag eller inte.
Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter ger jordbrukarna råd om användningen av Viputjänsten under tjänstetid. Kommunens kontaktuppgifter finns i Viputjänsten.

Djurgårdar behöver också pappersblanketter
Djurgårdar som ansöker om djurbidrag och inte har åker eller gårdar som ansöker om ersättning för djurens välbefinnande klarar sig inte helt utan pappersblanketter vid stödansökan. Utbetalning av ersättning för djurens välbefinnande kan i år inte sökas i Viputjänsten. Utbetalning söks med blankett 409 som finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster. Blanketten ska ges in till kommunen senast 15.6. 

Jordbrukare som ansöker om djurbidrag ska senast 15.6 göra anmälan om att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls beträffande stödåret 2016. Om jordbrukaren också ansöker om åkerstöd kan anmälan göras i Viputjänsten i samband med den samlade stödansökan. Om jordbrukaren inte ansöker om åkerstöd måste anmälan göras på blankett 101B (punkt 3) som finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster. Blanketten ska ges in till kommunen senast 15.6.

Ytterligare information till sökande: 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 

Ytterligare information till medier: 
Datasystemexpert 
Piia Ylikoski
0295 31 2344
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC