HBL: Bönder fortfarande utan stöd

Helsingfors 12.05.2016, 07:56

Ekonomi

Tusentals bönder väntar fortfarande på sina försenade lantbruksstöd, skriver Hufvudstadsbladet.
Den 11 mars demonstrerade hundratals bönder med sina traktorer på och kring Senatstorget i Helsingfors. Då lovade jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) demonstranterna att det skulle bli en förändring.
- Vi måste få stödansökningar, övervakning och datasystem att fungera. Jord- och skogsbruksministeriet ska ta ett fastare grepp om Landsbygdsverket. Det ska anställas en ny projektdirektör som ska se till att de resterande stödpengarna betalas ut bums, sade Tiilikainen då enligt HBL.
Han lovade att överdirektören för Landsbygdsverket, Leena Tenhola, inte längre får ansvara för stödutbetalningarna till bönderna. Hon skulle omplaceras till andra uppgifter.
Två månader senare är allt ungefär som då, skriver HBL. Lantbruksstöd till ett värde av 270 miljoner euro är fortfarande obetalt. Ingen ny projektdirektör har anställts och Tenhola är fortfarande ansvarig för stödutbetalningarna.
Både EU:s och det nationella lantbruksstödet genomgick en stor reform nyligen. Övergången till det nya stödsystemet har datatekniskt varit mycket krävande. Tidtabellerna har inte bara förskjutits på grund av tekniska problem utan också på grund av nya bestämmelser om när stöden ska betalas ut. (FNB)

https://www.hbl.fi/artikel/det-varsta-ar-att-ingen-tar-ansvar-2/

FNB

Mer från SLC