Höga förväntningar på den nya fabriken i Äänekoski

Tidtabellen verkar hålla

Äänekoski 26.09.2016, 18:13

Ekonomi

Metsä Groups storsatsning, den nya bioproduktionsfabriken i Äänekoski borde stå klar om ett drygt år. Den mest intensiva fasen av byggarbetet är redan överstökad och nu pågår installationsarbeten inne i fabriken.
- Nästa år inleder vi testningen och ibruktagandet, säger projektchefen Timo Merikallio.
Om allt går som planerat kan en högtidlig invigningsfest ordnas i oktober nästa år och produktionen borde nå sin fulla kapacitet 2018.
Investeringen i Äänekoski är den största någonsin i finsk skogsindustri och förväntningarna är därmed naturligtvis högt ställda. Det är meningen att den nya fabriken ska utgöra en bas för produktionen av olika bioprodukter och vara den mest konkurrenskraftiga i branschen.
Fabriken har en produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa vilket är dubbelt upp jämfört med den nuvarande fabriken i Äänekoski.
Men den nya anläggningen producerar också mycket annat än massa. Ungefär en femtedel av produktionen är annat än massa, främst energi, men också gengas, tallolja och andra bioprodukter.
Mest betydande är ändå energiproduktionen. Fabriken kommer att stå för 2,5 procent av elproduktionen i Finland, eller ungefär hälften av vad en enhet i Lovisa kärnkraftverk producerar.

Exporteras till Asien

I och med att produktionen skjuter i höjden ökar också efterfrågan på virke. Den nuvarande fabriken i Äänekoski använder 2,4 miljoner kubikmeter virke per år, nu ökar behovet till 6,5 miljoner kubik.
Metsä Group utgår från att tillgången inte kommer att bli något problem eftersom man har goda kontakter till skogsägarna och Äänekoski geografiskt sett befinner sig lämpligt mitt i landet.
Lövmassan som produceras skickas i huvudsak till grannen, alltså Metsä Boards kartongfabrik. Barrfibermassan exporteras till Europa och Asien. Den största marknaden finns i Asien och framförallt exporten till Kina väntas öka. I och med att levnadsstandarden går upp där ökar efterfrågan på förpackningsmaterial och mjukpapper.
Den nya fabriken väntas öka Finlands export med omkring 0,5 miljarder euro per år. I nuläget står skogssektorn för en årlig export på 12 miljarder.
När den nya fabriken väl är i bruk kör man ner verksamheten i den gamla fabriken från år 1985 och river den. De gamla anläggningarna kan ändå få nya uppdrag på andra håll i världen, till exempel i Indien. (FNB)

FNB

Mer från SLC