Högsta domstolen ändrade virkeskartelldomar

Helsingfors 14.11.2016, 10:07

Ekonomi

Högsta domstolen har kommit med fler utslag i virkeskartelltvisten. Fallet gäller skadeståndskäromål som privata skogsägare har lämnat in mot Metsäliitto, Stora Enso och UPM.
Högsta domstolen anser att kraven inte var föråldrade när det gäller virkeshandel som gjorts efter oktober 1998. För nio skogsägares del återgår fallen till tingsrätten.
Tre av fallen bedömde Högsta domstolen vara föråldrade. (FNB)FNB

Mer från SLC