Holger Falck avgår senast 2017

SLC - Holger Falck A Stor Beskuren

SLC:s förbundsordförande Holger Falck avser att stiga åt sidan från sin post.

– Jag har meddelat SLC:s styrelse att jag önskar avgå 2016 eller 2017, säger Holger Falck till Landsbygdens Folk. 

– Jag och min hustru Kerstin har redan i fjol gett över vårt jordbruk åt vår son Axel. Jag är av den åsikten att styrelsens ledamöter, förbundsordföranden medräknad, ska bestå av aktiva jordbrukare. Det innebär också att en ordförande som har gjort generationsväxling inte kan sitta kvar på sin post hur länge som helst efter det, motiverar Holger Falck. 

Det är SLC:s höstfullmäktige som väljer ordförande och förbundsstyrelse samt fullmäktiges presidium.

Falck har varit förbundsordförande sedan sommaren 2000, då han valdes på fullmäktigemötet som hölls under SLC:s kongress i Pedersöre.

Mer från SLC