Holger Falck och Stefan Thölix fortsätter leda SLC. Förbundsfullmäktige återvalde dem till styrelse- respektiver fullmäktigeordförande. (FNB)

Helsingfors 01.12.2016, 11:28

Ekonomi

Holger Falck och Stefan Thölix fortsätter leda SLC. Förbundsfullmäktige återvalde dem till styrelse- respektiver fullmäktigeordförande. (FNB)

FNB

Mer från SLC