Industriinvesteringar stor möjlighet för skogsägare

Helsingfors 19.09.2016, 19:01

Ekonomi

Den finländska skogsindustrin har satsat stort under de närmaste åren, vilket väntas ge extra inkomster för skogsägarna.
- Under de närmaste åren får vi se vad de finländska männen och kvinnorna går för, om vi verkligen får fram extravirket i Finlands skogar, säger forstdirektör Tomi Salo på branschföreningen Skogsindustrin rf.
Enligt Salo kan de stora satsningarna leda till att virkesbehovet ökar med uppemot 11 miljoner kubikmeter. Om allt tas från de inhemska skogarna kan ägarna tjäna upp till 350 miljoner euro mer än tidigare.
Massaindustrin har gått relativt bra de senaste åren och kartongtillverkningen verkar på uppgång.
- Efterfrågan ser på längre sikt bra ut i båda. På kortare sikt blir det variationer i båda, men efterfrågan finns, säger Matleena Kniivilä på Pellervo ekonomisk forskning.
Hon tror att det med nuvarande investeringstakt kommer att finnas tillräckligt med virke på den finländska marknaden också inom den närmaste framtiden.

Skattelättnader?

Regeringen vill öka på bruket av inhemskt virke genom skattelättnader. En aktuell åtgärd är att via ett undantag för skog göra det mer förmånligt än tidigare att ärva skog. Regeringens förslag har stött på viss kritik eftersom det anses favorisera en viss form av ägande framför andra.
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) tycker att modellen för lättnader är alltför invecklad. Forstdirektör Juha Hakkarainen på MTK tycker ändå att skattelättnader i sig är motiverade.
- Man måste inse att det här inte görs för ägarna, utan för näringen, säger Hakkarainen.
De allra minsta skogsägorna föreslås inte få några lättnader. Tomi Salo på Skogsindustrin tror ändå att även de kan beröras.
- Jag hoppas på att de skogsägare som hamnar under gränsen (för storleken på ägorna) införskaffar så pass mycket mer skog att de får ta del av skattelindringen, säger Salo. (FNB)

FNB

Mer från SLC