Ingen antibiotika i svenska livsmedel

Stockholm 14.06.2016, 08:32

Ekonomi

Det är sällan tester av kött, fisk och andra svenska livsmedel från djurvärlden har rester av läkemedel, tungmetaller eller andra föroreningar, visar det svenska Livsmedelsverkets prover från i fjol. Endast ett av närmare 5 000 tagna tester hade spår av antibiotika.
- Det är mycket glädjande att resultaten från tidigare år håller i sig, säger Ingrid Nordlander, statsinspektör vid Livsmedelsverket, till nyhetsbyrån TT.
Fortfarande hittas höga halter bly i enstaka prover av viltkött, trots försök att få jägare att stycka på ett sätt så att blyet från ammunitionen inte följer med köttet. (FNB-TT)

FNB

Mer från SLC