Jaatinen ryter till om eventuella ändringar i utsläppshandelsstödet

Helsingfors 10.10.2016, 15:15

Politik

Vd:n för Skogsindustrin Timo Jaatinen anklagar regeringen för politisk oförutsägbarhet.
En del av summan som öronmärkts som stöd som ska ersätta den tunga industrin för utgifter för utsläppshandeln kunde användas till innovationsstöd för energieffektivitet och förnybar energi. Det sade närningsminister Olli Rehn (C) i en intervju i Helsingin Sanomat i lördags.
På söndagen twittrade utrikeshandelsminister Kai Mykkänen (Saml) att han tillsammans med Rehn jobbat på en omlagd stödmodell man ska informera mera om denna vecka.
Jaatinen säger att det skulle vara mycket speciellt ifall regeringen skrev om sitt beslut om stöd till den tunga industrin eftersom riksdagen redan fått en proposition om saken. Jaatinen vill inte direkt kommentera den eventuella ändringen eftersom han inte vet exakt hur den kan komma att se ut.
- Om regeringen ändrar på sitt beslut är det ett budskap till företagen om verksamhetsbetingelserna i Finland. Energipolitiska beslut rivs upp och ändras innan lagen om dem hunnit träda i kraft eller bläcket torka, säger Jaatinen.
I regeringens nuvarande proposition beviljas den tunga industrin stöd på högst 43 miljoner euro som kompensation för utgifter för utsläppshandeln. En rapport som Skogsindustrin beställt av konsultföretaget Pöyry om stöden offentliggjordes på måndagen. I den motiveras stöden med att de upprätthåller industrins konkurrenskraft.
Statens ekonomiska forskningscentral VATT har upprepade gånger kritiserat utsläppshandelsstödet. Ledande ekonomen Marita Laukkanen på VATT skrev i en ledare i helsingin Sanomat i september att det nya stödet till den tunga industrin är en inkomstöverföring från skattebetalarna till industrin. Laukkanen sade att industrianläggningarnas nuvarande produktionsbeslut inte påverkar stödet, så det kan i sin tur inte heller väntas påverka företagens produktion eller efterfrågan på arbetskraft. (FNB)

FNB

Mer från SLC