Jord- och skogsbruksministeriet ska ansvara för styrningen av Landsbygdsverket, säger jordbruksminister Tiilikainen. Verkets direktör Leena Tenhola flyttas...

Helsingfors 11.03.2016, 12:00

Politik

Jord- och skogsbruksministeriet ska ansvara för styrningen av Landsbygdsverket, säger jordbruksminister Tiilikainen. Verkets direktör Leena Tenhola flyttas till andra uppdrag. (FNB)

FNB

Mer från SLC