Jordbrukarnas demonstration 11.3 Senatstorget: Öppningshälsning av SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix

Bästa yrkeskolleger, medsystrar och bröder. Tack för att ni har ställt upp i så stort antal. I dag kommer vi att synas och vi kommer att höras. Denna dag kommer att bli historisk. Ni är med och skapar framtiden. 

Vi har kommit för att kräva rättvisa och erkänsla för det viktiga arbete vi utför för detta land. Vi ordnar maten på bordet åt Finlands befolkning – varje dag. Det här är ett nödrop, och det är ett desperat budskap, ett allvarligt budskap till beslutsfattarna.

Landsbygden befinner sig i ett djupt krisläge. Odlarnas klagomål har länge fått passera obemärkta. I dag skall vi ändra på detta.
Jordbrukarna har blivit springpojkar åt tjänstemän och byråkrater. Med hundratals och åter hundratals bestämmelser och pålagor har jordbrukarkåren fortgående trakasserats. Denna utveckling måste stoppas.

Finland behöver fortsatt välfärd. Inhemsk produktion och inhemsk vidareförädling utgör grunden för denna välfärd. Vi kan och vi vill bidra med en betydande andel av denna produktion. Vi kan förse vår befolkning med mat och med energi. Dessutom kan vi skapa arbetsplatser i följande led för flera hundratusen personer.

Denna vår möjlighet rinner oss nu ur händerna. Oskäligt låga produktpriser och hög kostnadsnivå i kombination med förlamande byråkrati kväver vår verksamhet. Pengarna tar slut på gårdarna. Vem finansierar en ny odlingssäsong?

Många övriga grupperingar i samhället protesterar i dag mot beskärningar, som de drabbas av.  Självfallet har de sin fulla rätt därtill. Vi måste dock kraftigt poängtera, att när andras beskärningar sker med några procent, så sker jordbrukarnas med tiotals procent. Vårt tålamod har nu tagit slut.
Vem bär ansvaret för denna utveckling? Ansvaret faller på landets regering. Ansvaret faller på statsminister Sipilä och på jordbruksminister Tiilikainen. Vi överräcker i dag vår kravlista åt statsministern. Vi kräver omedelbara åtgärder för att få jordbruket på fötter igen. Vändpunkten är idag.

Olen täysin samaa mieltä kolleegani Lunttilan kanssa, muutos on saatava aikaan maatalouspolitiikassa. Käännekohta on tänään.

Tilläggsinformation:
SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix, tel. 050 552 5392

Mer från SLC