Jordbrukarnas vädjan till regeringen: Försvara den finländska maten och jordbruket

Följ demonstrationen via videosändning fr.o.m. kl. 10.45

Idag samlas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer på Senatstorget i Helsingfors för att väcka regeringen med sitt nödrop. Situationen på de finländska gårdarna är den svagaste på årtionden. Företagarinkomsten halverades till och med 2015 jämfört med föregående år. 

– På gårdarna känner man nu en verklig nöd och oro för framtiden. Det är hög tid för regeringen att ta ansvar för att Finlands jordbruk ska klara sig ut krisen. På längre sikt tror vi ändå på en bättre framtid och att jordbruket igen kommer att växa, säger SLC:s ordförande Holger Falck

Jordbrukarna framför idag sin vädjan till statsminister Juha Sipilä och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som förväntas anlända till demonstrationen för att höra jordbrukarna. 

Producentorganisationerna SLC och MTK vädjar till statsrådet om att: 
- Försvara den finländska maten och jordbruket genom att omedelbart skrida till åtgärder för att avhjälpa jordbrukets kris samt säkra finansieringen.
- Kräva rättvisa kompensationer av EU för de förluster som Rysslands importstopp förorsakat Finland samt snabba åtgärder för att minska på marknadsstörningarna. EU måste återskapa fungerande ekonomiska relationer med Ryssland.   
- Stärka jordbrukets ställning på matmarknaderna med hjälp av lagstiftning såväl i Finland som i EU. 
- Kräva kraftiga åtgärder av EU för att skapa sundare marknader för produktionsmedel.
- Säkra att det i offentliga upphandlingar enbart köps in sådan mat som uppfyller kvalitetskriterierna för finländsk produktion. 
- Lätta på jordbrukets byråkrati och oskäliga sanktioner. 
- Få ordning på hur Landsbygdsverket leds och fungerar så att jordbrukarna får stöden i tid.
- Tidigarelägga utbetalningen av 2016 års jordbruksstöd.

Traktormarschen mot Helsingfors startar kl. 8.10 från samlingsplatserna och traktorerna beräknas anlända till Senatstorget tills kl. 11. Demonstrationen på Senatstorget pågår kl. 11-14. 

Mera information om demonstrationens program och jordbrukarnas vädjan finns på: http://slc.fi/nyheter/2016/jordbrukarna-kommer-med-ett-allvarligt-budskap-till-regeringen

Från demonstrationen görs en livesändning som börjar kl. 10.45 och kan ses bl.a. via SLC:s webbsidor http://slc.fi/nyheter/2016/folj-demonstrationen-live

Tilläggsinformation: 
ordförande Holger Falck, SLC, 050 555 3711
verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, 040 523 3864
http://slc.fi/traktormarsch-till-helsingfors

Mer från SLC