JSM: Ansökan om jordbrukarstöd inleds med skiftesändringar i Viputjänsten

I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan man från och med i dag göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften. Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna före slutet av april så att de basskiften som kommunen har godkänt går att använda vid ansökan om stöd. 

I basskiftesändringarna ingår sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av ett nytt skifte. Anmälan av uppgifter om jordbruksskiften gör det möjligt att rita in jordbruksskiften och anmäla grödor. Om det finns fler än ett jordbruksskifte på basskiftet ska jordbrukaren rita in gränslinjerna för dem. 

Jordbruksskiftenas arealer bildas enligt de gränser som ritats in på kartan. Stöden betalas till jordbrukaren på basis av arealen och därför är det viktigt att anmäla rätt areal för jordbruksskiftena. Mest exakt går ritandet att göra i Viputjänsten. Jordbrukaren kan använda sig av de jordbruksskiftesgränser som ritades in i fjol när han eller hon ritar in jordbruksskiften.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter ger jordbrukarna råd om användningen av Viputjänsten under tjänstetid. Landsbygdsnäringsmyndigheterna behandlar också de skiftesändringar som jordbrukarna gör. När en jordbrukare har gjort basskiftesändringarna kan han eller hon följa upp handläggningssituationen i Viputjänsten. 

Längre tid att ansöka om stöd än förut

På samma sätt som i fjol öppnas ansökan om jordbrukarstöd stegvis. Den här våren har jordbrukarna kunnat göra anmälningarna om djurantal samt ansöka om stöd för växthusproduktion och förskott på nationella husdjursstöd i Viputjänsten. Från och med 9.5 får jordbrukarna börja skicka in den samlade stödansökan. 

Det fristående skedet för ändring av såningsarealer slopas i år från ansökan om jordbrukarstöd. Tiden för ansökan om stöd är längre än förut, eftersom stöd får sökas fram till 15.6. Också uppgifterna i en tidigare inlämnad ansökan får vid behov ändras fram till den sista ansökningsdagen.  

Från och med 20.4 postar Landsbygdsverket ett sammandrag över gårdens skiftesuppgifter samt gårdens giltiga förbindelser, avtal och anmälningar om deltagande till jordbrukarna. Försändelsen innehåller också information om tidtabellen för stödansökan och om de viktigaste ändringarna i stödvillkoren. Sammandraget över gårdens uppgifter finns tillgängligt för jordbrukaren också i Viputjänsten.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Jani Alkava, ICT-chef
0295 31 2314
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC