JSM: Bidraget för åkergrödor 2015 har fastställts

Regeringen har fastställt enhetsnivåerna för det EU-finansierade bidraget för åkergrödor 2015 som gäller proteingrödor, råg, stärkelsepotatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. I bidrag får betalas sammanlagt högst 13,7 miljoner euro. Jordbrukarna får bidragen i februari.

 
Bidraget för åkergrödor per stödområde:
 
 
 
Högst, miljoner euro
 
Stödområde AB euro/ha Stödområde C euro/ha
proteingrödor 6,3 73,7 73,7
råg 1,5
46,7
46,7
sockerbeta 1,0 79,5 79,5
stärkelsepotatis 3,7
561,5
561,5
frilandsgrönsaker 1,2 129,0 - 
 
 
 
Växtsorternas enhetsstöd bestämdes utifrån statsrådets tidigare fastställda anslag som fördelades med växtsortens stödberättigande totalareal. 
 
Till proteingrödor räknas åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra. För frilandsgrönsaker betalas bidraget bara i stödområde AB i Södra Finland. Frilandsgrönsakerna ska vara avsedda att användas som livsmedel.  
 
På grund av reformen av systemen för jordbruksstöd 2015 kunde man inte beakta åkergrödornas slutliga arealer när man fastställde stödnivåerna. Därför är det möjligt att enhetsnivåerna kommer att preciseras genom förordning av statsrådet under våren.
 
Ytterligare information:
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC