JSM: ​Effektivare åtgärder mot afrikansk svinpest − begränsad utomhusvistelse för svin och vildsvin

Jord- och skogsbruksministeriet förbereder effektivare åtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest (ASF) som på ett alarmerande sätt spridit sig i Finlands närområden. Att begränsa utomhusvistelse, minska vildsvinspopulationen påtagligt och informera synligt om sjukdomen på gränsövergångsställena ingår i planerna.

Ministeriet planerar som bäst begränsningar som ska skydda svingårdar och vildsvinsfarmer i Östra Finland mot smittan från Ryssland. Enligt planerna ska alla svin i riskområdet hållas inomhus eller alternativt ska man bygga en dubbel inhägnad utomhus för att undvika kontakt med frilevande vildsvin. Begränsningarna kommer att gälla ungefär några tiotals vildsvinsfarmer eller svingårdar beroende på hur stort det begränsade området kommer att vara.

− Än så länge har vi inte fått information om några sjukdomsfall i Ryssland nära vår gräns, men vi följer upp situationen i samarbete med grannländernas veterinärförvaltning. Liknande begränsningar finns redan i t.ex. Estland, berättar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vildsvinspopulationen ska halveras
Den allra viktigaste åtgärden är dock att minska vildsvinspopulationen till 500 - 600 svin. För att uppnå målet har man redan gett tillåtelse att använda ljus och foder för att locka fram vildsvin, specificerat kulans storlek och förkortat vildsvinshonans fredningstid. Trots åtgärderna har populationen fortsatt att växa i Finland.
Särskilt försiktig bör man vara när det gäller att mata vildsvin vintertid. Mat ska användas endast i jaktsyfte, inte för att bevara eller öka populationen. Ministeriet håller på att planera lättnader i jaktbestämmelserna och åtgärderna för att följa upp populationens storlek.

Vid gränsövergångsställen behövs synlig information om riskerna
Veterinärer, producenter, jägare, tullmyndigheter och rederier har fått mycket information om sjukdomens symptom, smittvägar och bekämpningsmetoder. En risk som fortfarande är stor är att jägare som besökt epidemiområdet för med sig smittan till vårt land eller att smittan sprider sig med vanliga resenärers utrustning eller varor de köpt om de hamnar på svingårdar.

− Risken för afrikansk svinpest kommer inte att försvinna inom de närmaste åren. Nu är det hög tid att få informationen klart synlig även på gränsövergångsställena. För att förbättra informationen kommer jord- och skogsbruksministeriet att inbjuda de aktörer som arbetar inom gränsöverskridande transporter till ett gemensamt diskussionsmöte. Det går ännu att undvika smittan om vi är noggranna och försiktiga och informerar kontinuerligt om sjukdomen, säger Tiilikainen.

Producenternas och livsmedelsindustrins egenkontroll spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa smittspridning. Producenten själv, som bestämmer vem som får komma till gården och vilka hygienåtgärder besökarna ska följa, har en avgörande roll. Att ge svin matavfall, t.ex. rester av importerade korvar, är förbjudet i hela EU. Detta i syfte att förebygga även andra sjukdomar än afrikansk svinpest, t.ex. mul- och klövsjuka eller klassisk svinpest.

Afrikansk svinpest är en allvarlig febersjukdom hos tamsvin och vildsvin och en av de allvarligaste sjukdomarna som hotar grishållningen i Europa. Sjukdomen har spridit sig via frilevande vildsvin och människans aktiviteter till Finlands närområden i Ryssland och Baltikum. Om sjukdomen sprider sig till vårt land, är det ett stort bakslag för exporten av finskt griskött. Afrikansk svinpest smittar inte till människor.

Ytterligare information:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2385, katri.levonen@mmm.fi
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, taina.aaltonen@mmm.fi
Information om afrikansk svinpest på Eviras webbplats: https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk-svinpest/

Mer från SLC