JSM: EU-kommissionen frågar om erfarenheter av förgröningsstödet

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om erfarenheterna från det första året då förgröningsstöd tillämpats. Sista svarsdag är den 8 mars 2016.

Kommissionen kommer att utnyttja resultaten från samrådet vid utvärderingen av verkställandet av förgröningsstödet och vid utarbetandet av förslag till förenkling av EU-rättsakterna om förgröningsstöd. I sommar väntas kommissionen lämna sitt förslag till ändring av förordningen. Förgröningsstödet är ett jordbrukarstöd som EU finansierar i sin helhet, och det infördes 2015.

En del av kommissionens frågor riktar sig särskilt till jordbruksföretagare, men kommissionen vill även höra vilka åsikter medlemsstaternas förvaltningar, organisationer, forskare samt andra berörda personer har. Kommissionen önskar på sina webbsidor att svaren helst ges på engelska.

Största delen av frågorna gäller krav på arealer med ekologiskt fokus. I Finland kan man som areal med ekologiskt fokus anmäla träda, areal med kvävefixerande grödor, skottskog med kort omloppstid och landskapselement som är förenliga med tvärvillkoren. I Finland gäller kravet på areal med ekologiskt fokus endast Nyland, Egentliga Finland och Åland.

Frågeformuläret innehåller också frågor om förgröningsstödet ur ett bredare perspektiv och om andra krav som gäller det, såsom kraven på diversifiering av grödor och permanent gräsmark.

Ytterligare information om samrådet samt frågeformuläret

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet: 
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207

Mer från SLC