JSM: FM-tävlingarna i mathantverk arrangeras för första gången i oktober

Mathantverkarna tävlar i de Finländska mästerskapen i Ekenäs, Raseborg 10-13 oktober.

- Tävlingen, som arrangeras för första gången i Finland, är öppen även för övriga nordiska deltagare, berättar Seija Ahonen-Siivola på jord- och skogsbruksministeriet. Anmälningstiden för tävlingen fortsätter till den 5 september.

Mathantverk är ett nytt begrepp, som introduceras som bäst i Finland. Genom mathantverket förs förädlingen av livsmedel till en ny nivå.

- Mathantverkare är en växande yrkeskår i de nordiska länderna. Delikatessernas Finland, som arrangerades i Helsingfors senaste vecka visade, att intresset för hantverksmat växer. Produkterna tillverkas i regel av lokala råvaror som förädlas på den egna gården eller i det egna företaget, beskriver Ahonen-Siivola.

Tävlingen ordnas för att konsumenterna ska bli bekanta med mathantverket och för att snabba på branschens utveckling.

Genom tävlingen vill man uppmuntra mathantverkarna i deras arbete och inspirera dem att vidareutveckla sina företag och sina produkter. Tävlingen erbjuder också en enastående möjlighet att få respons på sina produkter, då alla tävlingsbidrag bedöms med både poäng och ett skriftligt omdöme, påminner Ahonen-Siivola.

Man tävlar i tio kategorier: mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, snacks, innovativa mathantverksprodukter och drycker. Under tävlingen ordnas flera miniseminarier, företagsbesök och kvällstillställningar, som är öppna för alla som är intresserade av mathantverk och närmat. Anmälningstiden för dessa fortsätter till den 30 september.

Tävlingen arrangeras i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Yrkeshögskolan Novia och projektet Kustens Mat. Tävlingen är en del av det program som Finland arrangerar under sitt ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet. I programmet ingår flera evenemang inom matsektorn av vilka det största evenemanget är FM-tävlingen i Mathantverk.

Mer information:
Seija Ahonen-Siivola, jord- och skogsbruksministeriet, ansvarsperson för mattemat under ordförandeskapet, tfn 0295 162 173, fornamn.efternamn@mmm.fi
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, förnamn.efternamn@novia.fi (tävlingsanvisningar)
Mona Salama, Yrkeshögskolan Novia, förnamn.efternamn@novia.fi (kommunikation)

www.novia.fi/mathantverkfm

Mer från SLC