JSM: Första finska företag med på listan över företag som får exportera griskött till Kina

Ansträngningarna för att exportera finskt griskött till Kina har tagit ett avgörande kliv. Enligt den kinesiska myndigheten som kontrollerar företag som vill komma in på den kinesiska marknaden finns det finska företaget Atria Oyj nu med på myndighetens offentliga lista. Detta innebär att Atria är godkänt för export till Kina. Godkännandet ska ännu bekräftas av den kinesiska myndigheten.

Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är beslutet mycket positivt.
- Absolut den bästa nyheten för den finska grisköttsproduktionen på länge. Producentpriset på finskt griskött är som lägst i EU. Beslutet ger grisköttsproducenterna framtidstro. Det är ett stort steg när man tänker på regeringens mål att hitta nya marknadsområden för finska livsmedel och på det sättet förbättra handelsbalansen, säger Tiilikainen.

Kanslichef Jaana Husu-Kallio som länge förhandlat med kineserna om exporttillståndsfrågan ser att beslutet är resultat från de kinesiska myndigheternas, Livsmedelssäkerhetsverkets och jord- och skogsbruksministeriets smidiga, långsiktiga samarbete. Bakom beslutet ligger enligt Husu-Kallio också Livsmedelssäkerhetsverkets höga kompetens och de extra resurser som verket fått.

- Samarbetet med Kina kommer säkert att intensifieras. Därigenom kan vi också främja den finländska exporten i övrigt. Det övriga myndighetssamarbetet, t.ex. att införa exportintyg i elektronisk form, kommer att öka exporten, säger Husu-Kallio.

Mer information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Mer från SLC