JSM: Ingen ansökan om stöd för vård av ungskog i januari 2017

Bestämmelserna om vård av ungskog i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) ska ändras. Tiden för de understödda projekt som gäller vård av ungskog ska begränsas jämfört med nuläget. Därför ska jord- och skogsbruksministeriets beslut om att avbryta godkännandet av ansökningarna om stöd för vård av ungskog förlängas fram till nästa år tills lagändringen har vunnit laga kraft. Att bevilja stöd för vitaliseringsgödsling kan däremot inledas från och med ingången av år 2017.

Syftet med lagändringen är att vårdarbetena och verkställighetsanmälan ska göras inom ett år efter att skogscentralen godkänt stödansökan. För vård av ungskog har under åren 2015 - 2016 beviljats Kemera-stöd ett belopp som motsvarar närmare två års arbetsprestationer.

Ansökan om stöd för vitaliseringsgödsling öppnades den 10 oktober 2016 och Finlands skogscentral tar emot och godkänner ansökningar i vanlig ordning.

Mer information:
Marja Hilska-Aaltonen, tfn 0295 162 447

Mer från SLC