JSM: Jordbruk och klimatförändringar på agendan för EU-rådet för jordbruk och fiske

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 12 och 13 december 2016. Statssekreterare Jari Partanen representerar Finland på mötet.

Rådet ska diskutera åtgärder mot klimatförändringarna samt effekterna av kommissionens klimatpaket för jordbrukssektorn. Finland har åtagit sig att uppfylla klimatmålen, men anser att det är viktigt att de positiva effekterna av en hållbar skogsvård på ett bättre sätt beaktas i klimatpaketets regler och beräkningsformler.
Ett av målen för mötet är också att ta fram rådets slutsatser om de sätt som ska förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Att stärka jordbrukarnas ställning och ta bort osunda handelsmönster har varit ett av spetsprojekten för ordförandelandet Slovakien. Rådets möte i december är det sista mötet under Slovakiens ordförandeskap.

Rådet ska också ha en riktlinjedebatt om framstegen i förhandlingarna om förordningen om ekologisk produktion. I förordningen kommer att finnas bestämmelser om de krav och skyldigheter som ekologisk produktion i fortsättningen ska uppfylla.  Finland har understrukit vikten av att förbättra möjligheterna för ekologisk produktion i alla EU-medlemsländerna och att lätta på den administrativa bördan samt att öka riskbaserad övervakning.
Ytterligare ska rådet avtala om fiskemöjligheterna i Nordsjön och Atlanten och diskutera växtskyddsfrågor.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Mer från SLC