JSM: Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd kan sökas från och med den 10 oktober

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat beslutet av 5.10.2016 som avbröt ansökan om Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling fram till utgången av 2016.

Ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd ska nu öppnas. Skogscentralen tar emot ansökningar från den 10 oktober framåt. Ansökan om stöd för vård av ungskog eller vitaliseringsgödsling öppnas däremot inte, ansökningar tas inte heller emot i år.

Skogscentralen beslutar om stödansökningarna enligt fullmakten att bevilja stöd år 2016. För det stöd som söks efter att ansökan har öppnats har reserverats ungefär 12 miljoner euro. Denna summa är speciellt avsedd för den tidiga vård av plantbestånd som sker i höst. Stödet betalas ut när man slutfört projekten och lämnat in verkställighetsanmälan.

Om fullmakten att bevilja stöd inte räcker till alla stödansökningar, kommer resten av ansökningarna att behandlas år 2017. Beslut om nästa års Kemera-stöd fattas i samband med beredningen av statsbudgeten.
För åtgärder inom alla arbetsslag står det ännu i år mycket anslag till förfogande. Tidsplanen för projekten inom alla arbetsslag ska planeras så att betalningen av stöd kan inledas så fort som möjligt. Att vårda plantbestånd nu i höst är önskvärt i synnerhet med tanke på skogsarbetarnas arbetsläge.

Det rekommenderas att ansökningarna lämnas in via elektroniska system, t.ex. Skogscentralens MinSkog.fi. Detta gör det enklare att behandla ansökningarna eftersom de ansökningar som kommer in via e-post måste sparas i systemet manuellt. Skogsvårdsarbetena får inledas genast efter att ansökan är inlämnad.

Mer information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 16 2447, marja.hilska-aaltonen(at)mmm.fi
 

Mer från SLC