​JSM: Minister Tiilikainen: Landsbygdsverket under ministeriets styrning, sammanslagning med Evira ska utredas

Att trygga produktionen av inhemska livsmedel är en av de viktigaste uppgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde. Landsbygdsverkets främsta uppgift är att betala ut jordbruksstöd korrekt och i tid. Det har uppstått problem med utbetalningen av stöden.

– Vi måste få ansökan om stöd, övervakningen och datasystemen att fungera. Därför ska jord- och skogsbruksministeriet ta ett fastare grepp när det gäller styrning av Landsbygdsverket, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. 
För att kunna betala ut jordbruksstöden enligt den planerade tidsplanen, ska Landsbygdsverket anställa en ny projektdirektör som svarar för stödsystemen och stödprocesserna. Direktören rapporterar direkt till ministeriet. Leena Tenhola fortsätter som överdirektör i andra än ovan nämnda uppgifter fram till slutet av året.

Ministeriet ska låta utföra en utredning om sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket. Utredningen väntas bli klar senast vid utgången av augusti. Utredningen stödjer förvaltningsområdets strukturella utvecklingsarbete, i synnerhet när det gäller att reformera regionförvaltningen.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Mer från SLC