JSM: Ministrarna diskuterar livsmedelskedjans funktion i Bratislava

Jordbruksministrarnas inofficiella möte ska hållas i Bratislava i Slovakien 11 – 13.9.2016. Finland representeras av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ministrarna ska diskutera frågor som handlar om att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan och motarbeta otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.
Att förbättra livsmedelskedjans funktion är ett av huvudmålen under Slovakiens ordförandeperiod. En jämnare inkomstbildning kunde på gårdsnivå lindra effekterna av jordbrukets marknadskris och skapa en starkare grund för marknaden på lång sikt.

På EU-nivå har dialogen om producenternas bättre ställning varit aktiv under hela året. En jordbruksmarknadsarbetsgrupp som tillsatts för att dryfta potentiella lösningar kommer också att ge sina rekommendationer i höst. Enligt minister Tiilikainen ska man fortsätta arbetet med att bedöma behovet av lagstiftning på EU-nivå om de frivilliga åtgärderna som nu pågår inte leder till några resultat.

För att hjälpa konsumenter att göra val och få information, ska systemet med ursprungsmärkning av råvaror också utvidgas. I Finland bereder man som bäst en temporär författning som handlar om ursprungsmärkning av mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter. Enligt preliminär uppgift börjar bestämmelserna gälla våren 2017.

• JSM:s pressmeddelande den 2 september 2016: Minister Tiilikainen: Ursprungsmärkning av mejeri- och köttprodukter obligatorisk våren 2017

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 162 269, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC