JSM: Mot energieffektiv livsmedelsproduktion

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och producentorganisationerna undertecknade i dag ett branschavtal om åtgärder som ska förbättra energiprestandan inom jordbruks- och trädgårdsodlingssektorn. De producentorganisationer som undertecknade avtalet är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Handelsträdgårdsförbundet och Trädgårdsförbundet.

– Avtalets syfte är att förbättra de finska jordbruks- och trädgårdsodlingsföretagens lönsamhet genom att minska energikostnaderna och förbättra energieffektiviteten.  Avtalet spelar också en viktig roll i att nå EU:s energibesparingsmål och rapportera om resultaten, säger minister Tiilikainen. 

Avtalet ersätter avtalet om energiprogrammet för gårdsbruksenheter 2010 - 2016. Vid beredningen av branschavtalet tog man till vara erfarenheterna av arbetet med avtalet om energiprogrammet.  
Branschavtalets fokus ligger nu i skräddarsydda energitjänster, vilket innebär att man erbjuder gårdar energirådgivning, gårdsspecifika energiplaner och investeringsstöd för energieffektivistesinvesteringar. I avtalet finns kvar tjänster enligt det förra avtalet som man nu förbättrat. Samtidigt har man minskat byråkratin. 
Tjänsterna som hör till avtalet produceras via Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Tjänsterna är ett viktigt led i arbetet med programmets klimatåtgärder. Energirådgivning ges genom systemet Råd 2020. 

Energieffektiviteten förbättras också genom ett landsomfattande koordinationsprojekt. Projektet är ett av de landsomfattande kommunikationsprojekten med www.energiatehokkaasti.fi som den främsta informationskanalen. ProAgria Keskusten Liitto har det huvudsakliga ansvaret för projektet. 

Producentorganisationerna inom jordbruks- och trädgårdsodlingssektorn har åtagit sig att nå avtalets mål och att uppmuntra gårdar till energieffektivitetsarbetet.  Även andra producentorganisationer inom primärproduktionssektorn har möjlighet att senare ansluta sig till avtalet.

Mer information: 
Arja Kirvesniemi, lantbruksråd, JSM, tfn 0295 162 191
Holger Falck, SLC:s ordförande, tfn 050 555 3711
Anssi Kainulainen, energisakkunnig, MTK, tfn 050 5961541
Jyrki Jalkanen, verksamhetsledare, Handelsträdgårdsförbundet, tfn 0400 800 268
Maarit Kari, utvecklingschef, ProAgria Keskusten Liitto, tfn 040 536 6411

Mer från SLC