JSM: Nya anvisningar underlättar småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel

SLC - Aktasmak Smaskalig Lagrisk Broschyr Parm

Livsmedelslagstiftningen tillåter många olika former av småskalig försäljning och beredning av livsmedel utan någon större byråkrati. Handboken Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel som jord- och skogsbruksministeriet finansierat klargör tillämpningen av livsmedelslagen och berättar om lättnader som hjälper att inleda företagsverksamhet i livsmedelsbranschen. Trots lättnaderna ges det inte avkall på kraven på livsmedelssäkerhet eller företagarens ansvar.

Enligt de riktlinjer som man tagit fram tillsammans med branschaktörerna är småskalig och med låg risk förenad livsmedelshantering tillåten i samband med primärproduktionen utan anmälan om livsmedelslokal. Lågriskprodukter är livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur, t.ex. bakverk. Handboken innehåller exempel på lågriskprodukter och hur man ska göra med produkter med högre risk. Verksamheten är småskalig om årsförsäljningen är under 10 000 euro. Beskattningen av inkomsten sker enligt skatteförvaltningens anvisningar.

Enligt handboken kan t.ex. en bärodlingsgård öppna ett säsongkafé utan att lämna in en anmälan om livsmedelslokal. Likaså är det enklare att öppna en gårdsbod när lantbruksföretagaren får förutom egna produkter sälja andra gårdars primärproduktionsprodukter (inte obehandlad mjölk, ägg) utan anmälan. För privatpersoner gäller samma lättnader som för andra branschaktörer. Exempel finns på adressen www.aktasmak.fi/direktforsaljning. Exemplen underlättar kravet att anmäla småskalig lågriskverksamhet även när det gäller övervakningen i praktiken.

Handboken är ett komplement till serien handböcker som handlar om direktförsäljning av närmat, livsmedelstillverkning och -försäljning samt detaljhandelsverksamhet. Riktlinjerna bidrar till att genomföra regeringens spetsprojekt för avreglering. Riktlinjerna har arbetats fram av jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, MTK, SLC, Maa- ja kotitalousnaiset och Brahea-centret vid Åbo universitet.

Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel och andra handböcker

Mer information:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 102, fornamn.efternamn@mmm.fi
Johanna Mattila, projektchef, Brahea-centret, tfn 040 565 8121, fornamn.efternamn@utu.fi

Mer från SLC