JSM: Procentsatsen för nedskärningar av direktstöd fastställd

Beräkningsgrunderna för nedskärning av direktstöd 2016 har fastställts genom kommissionens förordning. Totalsumman av direktstöd på över 2 000 euro skärs ned med 1,366744 procent. I fjol var procentsatsen 1,393041.

Stöden betalas ut som vanligt i början av december. Landsbygdsverket informerar om en närmare tidsplan. Anledningen till nedskärningen är att man samlar in medel för jordbrukssektorns krisberedskap. Den del av finansieringen för jordbrukets krisberedskap som inte används under ett visst finansår ska betalas tillbaka till producenterna.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1153

Närmare upplysningar:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2352
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC