JSM: Producentorganisationer inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor kan godkännas i fortsättningen

I framtiden är det möjligt att godkänna producentorganisationer för produkter inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor. Republikens president stadfäste i dag den ändrade lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter.

Hittills har det varit möjligt att godkänna producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker samt sektorn för mjölkprodukter. Inom sektorn för frukt och grönsaker finns det tre producentorganisationer, men inom mjölksektorn har det inte bildats några producentorganisationer.

Avsikten med att också tillåta producentorganisationer inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor är att balansera marknadsinflytandet mellan producenter och köpare. Producentorganisationerna kan också effektivisera verksamheten inom primärproduktionen och på det sättet förbättra produktionens lönsamhet i hela livsmedelskedjan

Att godkänna producentorganisationer utvidgades att också gälla sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor eftersom EU-lagstiftningen tillåter en mer omfattande förhandlingsrätt för producentorganisationerna när det gäller utbudet inom dessa sektorer. Genom undantag från den allmänna konkurrenslagstiftningen kan en producentorganisation under de förutsättningar som närmare anges i EU-lagstiftningen förhandla om avtal som hänför sig till utbudet av vissa produkter. På detta sätt kan man stärka producenternas förhandlingsläge.

Att tillämpa det konkurrensrättsliga undantaget förutsätter att utbudet koncentreras, att producentmedlemmarnas produkter släpps ut på marknaden och att verksamheten avsevärt effektiviseras, vilket också kan förbättra produktionens lönsamhet. Vidare kan producentorganisationernas medlemmar samarbeta inom ramen för det s.k. jordbruksundantaget enligt Europeiska unionens konkurrenslagstiftning och den nationella konkurrenslagen. Möjliga samarbetsformer är t.ex. gemensam distribution, säljfrämjande åtgärder, kvalitetskontroll, samanvändning av utrustning eller lagerlokaler eller gemensam upphandling av produktionsinsatser. Kommissionen offentliggjorde i december 2015 de konkurrensrättsliga riktlinjerna för tillåtet samarbete mellan producenterna, vilket underlättar tillämpningen av konkurrenslagstiftningen.

Statsrådets allmänna sammanträde utfärdade en förordning om ändring av statsrådets förordning om producentorganisationer. Om regeringens proposition har också sänts ut en begäran om utlåtande för att öppna producentorganisationerna och branschorganisationerna för andra jordbruksproduktionssektorer. Lagen och statsrådets förordning träder i kraft den 4 maj 2016.

Mer information:
Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 325
Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 416
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC