JSM: Rådet diskuterade kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden

Rådet för jordbruk och fiske fortsatte diskussionen om jordbruksmarknadens allvarliga läge. Statssekreterare Jari Partanen representerade Finland på mötet i Luxemburg.

De europeiska jordbruksministrarna bad kommissionen komma med kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden. Krisen på jordbruksmarknaden är ännu inte över, varför man behöver gemensamma åtgärder. Enligt många medlemsländer, även Finland, behövs det nu producentspecifika riktade stöd.

Kommissionen presenterade på mötet ett färskt förslag till förordning om dubbla interventionsinköp av mjölkpulver och smör.   Förordningsutkastet fick brett understöd. Medlemsländerna önskade att förslaget behandlas snabbt. Finland underströk möjligheten att betala ut högre och tidigare förskott på det normala stödet. Finland föreslog för kommissionen att frågan drivs vidare i snabb takt. 

Flera medlemsländer önskade mer flexibla regler för statliga stöd. Finland föreslog tillsammans med flera andra länder att kommissionen höjer det så kallade de minimis-stödets övre gräns. Marknadsläget diskuteras igen på rådets möte i maj.

Finland tog också fram frågor som gäller förenkling av jordbrukspolitiken, särskilt de komplicerade tvärvillkoren och de oskäliga sanktionerna. Finland önskade att kommissionen redan i år inleder arbetet med att utvärdera tvärvillkoren.

Vidare berättade kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen om de möjligheter som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har att erbjuda jordbruks-, livsmedels- och biosektorn. Till exempel bioproduktfabriken som byggs i Äänekoski har fått finansiering ur fonden.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, förnamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC