JSM: Skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, håll fåglarna inomhus

På Åland har påträffats fågelinfluensa av typ H5. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar genom en förordning att fjäderfä ska hållas under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

För att förhindra spridning av viruset ska fjäderfä hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12 - 31.5.  Enligt de tidigare bestämmelserna ska fjäderfä hållas inomhus 1.3 - 31.5, men på grund av att fågelinfluensasmittan nu riskerar att spridas via vilda fåglar i Europa, ska fåglarna hållas inomhus redan från och med den 1 december.

I höst har man i Europa påträffat ovanligt många fall av högpatogen fågelinfluensa såväl hos vilda fåglar som hos fjäderfä. Fall av fågelinfluensa har konstaterats nära Finland: flera fall i Danmark och nu också i Sverige som har informerat om ett fall av högpatogen fågelinfluensa både hos en vild fågel och hos fjäderfä 23.11.2016. Även det fall som i går konstaterades på Åland är högpatogen fågelinfluensa. Analysen av virustypen pågår. 

Enligt förordningen ska fåglarna hållas inomhus eller om de hålls ute ska man skydda utehägnet med ett tillräckligt finmaskigt nät. Detta i syfte att hålla fjäderfä och vilda vattenfåglar åtskilda eftersom vattenfåglar kan bära på viruset. Viruset kan sprida sig från vilda fåglar till fjäderfä om fåglarna har kommit i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Bestämmelserna gäller inte friflygning från duvslag, djurparker eller permanenta djurutställningar. Den som håller fåglar ute, ska informera kommunalveterinären eller länsveterinären om detta. En anmälan om att fjäderfä hålls ute i ett hägn som är skyddat med ett tillräckligt finmaskigt nät ska lämnas senast den 15 december 2016. 

Det högpatogena influensaviruset H5N8  som nu sprids har inte smittat från fågel till människa. Redan i tio års tid har risken för fågelinfluensa ökat världen över. Om en fjäderfägård drabbas av fågelinfluensa, ser myndigheterna till att bara trygga produkter släpps ut på marknaden. Fågelinfluensa har inte smittat via hönsägg eller fjäderfäkött utan risken för att bli smittad finns endast vid nära kontakt med sjuka fåglar. 

Mer information:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, katri.levonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 385

Mer från SLC