JSM: Stödnivåer för växthusproduktion fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för växthusproduktionens nationella stöd 2016. Den summa som man kommer att betala i nationellt stöd uppgår i Södra Finland till sammanlagt högst 12 miljoner euro, i området för nordligt stöd till ungefär 16 miljoner euro.

I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,7 euro per m2 när det gäller kort odlingsperiod (2 - 7 mån) och 9,7 euro per m2 i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån). I området för nordligt stöd uppgår stödet till 3,8 euro per m2 (kort odlingsperiod) och 9,8 euro per m2 (lång odlingsperiod).

Stödet per m2 har höjts med ca två procent jämfört med den uppskattade nivån eftersom odlingsarealen var en aning mindre än väntat. På detta sätt motsvarar stödets totalbelopp det anslag som reserverats för växthusproduktionen.

Mer information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC