JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.

Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet som betalas till jordbrukare som enligt stödansökan i våras uppfyllde stödvillkoren, är 0,39 procent av det främmande kapitalet.  Stödet kan höjas med ett belopp som är 1,01 procent av investeringskostnaderna. Den stödandel som betalas enligt det främmande kapitalet uppgår till sammanlagt ca 10 miljoner euro. I förhöjt stöd på grund av investeringar betalas ungefär fem miljoner euro. Stödet beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, dvs. de minimis-stöd. Dessa stöd får beviljas högst upp till 15 000 euro per företag under en period av tre beskattningsår.

Ytterligare information om stödet och grunderna för beviljande:
• Statsrådet lämnade proposition om nationellt tilläggsstöd till jordbruket (ministeriets pressmeddelande 29.10.2015)                         
• Beloppet av det nationella tilläggsstöd som ingår i jordbrukets krispaket fastställdes (ministeriets pressmeddelande 17.12.2015)

Mer information: 
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 162 289
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, tfn 0295 162 426
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC