Kaidi köpte bioraffinaderitomt i Kemi

Kemi 18.10.2016, 14:48

Ekonomi

Energiföretaget Kaidi som planerar att bygga ett bioraffinaderi i Finland har undertecknat ett avtal om att köpa en tomt på 32 hektar av Kemi stad för 2,55 miljoner euro.
- Tomtaffären är för oss ett konkret steg framåt mot det slutliga investeringsbeslutet. Jag vill tacka Kemi stad och myndigheterna för det goda samarbetet och för att ärendet har behandlats snabbt, säger Kaidi Finlands vd Carl Haglund i ett pressmeddelande.
I samband med affären kom Kaidi och Kemi stad också överens om de trafikarrangemang som behövs för tomten.
Kaidi Finland lämnade i september in en ansökan om miljötillstånd för byggandet av ett bioraffinaderi samt började förbereda en ansökan om bygglov.
Meningen är att raffinaderiet ska producera träbaserade trafikbränslen. (FNB)

FNB

Mer från SLC