Känd vrakdykare kläckte idén

Träskända 21.05.2016, 03:00

Inrikes

Allt fick sin början då John Liljelund, då ännu i gymnasiet, hade dykning som hobby. Han värvades till dykuppdrag av kända vrakdykaren Rauno Koivusaari, som berättade om hur han vid ett vrak hade fått en aha-upplevelse om vattnets rörelser.
Koivusaaris idé blev en prototyp och ett första patent 2000. Några sakkunniga från Forum kom med och efter laboratorietester grundades AW-Energy 2002. Samma år gjordes första havstestet i Finska viken, vid Porkala udd.
Tekes bidrog med stöd 2003 och året därpå utfördes skedde experiment vid skotska Orkneyöarna och mätningar vid Ecuadors kust.
Senare prototyper testades vid Portugals kust 2007 och 2008. En modell med tre vingar testades 2012-2014, med stöd av EU. I höst installeras den modell som utgör ett viktigt steg mot en kommersialisering av tekniken. (FNB-SPT)

FNB

Mer från SLC