Kinesiskt företag bygger massafabrik i Kemijärvi

Helsingfors 17.11.2016, 14:26

Ekonomi

Kina lider av en kronisk brist på träfiber, vilket driver kinesiska företag utomlands. Och en del av dem kommer till Finland. Kinesiska Camce och finska Boreal Bioref har tecknat ett avtal om att bygga en bioförädlingsfabrik i Kemijärvi. Camce blir majoritetsägare i fabriken.
Investeringsbeslutet ska fattas före slutet av nästa år och produktionen ska kunna börja 2020.
Fabriken ska producera 200 000 ton barrvedsmassa och 135 000 ton dissolvingmassa samt bland annat energi och socker.
Massan som fabriken producerar exporteras bland annat till Kina där det råder brist på massa för pappers- och kartongproduktion.
Den nya fabriken beräknas kosta cirka 780 miljoner euro och ha en sysselsättande effekt på cirka 1 000 jobb. I byggskedet sysselsätter den cirka 2 700 personer.
Enligt Camce är råvirket i Kina världens dyraste. Den begränsade egna massaproduktionen och de höga kostnaderna gör att Kina importerar 80 procent av den massa landet behöver eller tillverkar massa av importerade träfibrer.
Camce räknar med att Kinas egen massaproduktion inte kan fylla den ökande efterfrågan på massa i Kina. Den beror på att konsumtionen av papper och kartong ökar kraftigt, men också kvalitetsfaktorer spelar in.
Heikki Nivala, som är vd för Boreal Bioref, säger att Camce har det kunnande som behövs och erfarenhet av liknande investeringar i branschen. Camce har också resurser för att genomföra projektet.
Camce är en del av den statsägda Sinomachkoncernen. Camce har också verksamhet i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. (FNB)

FNB

Mer från SLC