Kommuners krav på ersättningar av skogsbolagen behandlas i rätten

Helsingfors 01.11.2016, 07:46

Inrikes

Helsingfors tingsrätt börjar i dag behandla en gren i ett stort virkeskartellmål. 32 kommuner kräver totalt sex miljoner euro i ersättningar av Stora Enso, Metsäliitto och UPM-Kymmene.
Skogsbolagen bestrider att de har förorsakat kommunerna skador.
Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att Metsäliitto, Stora Enso och UPM-Kymmene utbytte uppgifter om sin affärsverksamhet och delade upp marknaden på ett lagstridigt sätt. Virkeskartellen var i kraft 1997-2004.
Enligt ett pressmeddelande från tingsrätten väntas domen komma sommaren 2017.

Forststyrelsens krav förkastades

Tingsrätten förkastade i somras Forststyrelsens krav på ersättningar för en virkeskartell. Forststyrelsen krävde sammanlagt 159 miljoner euro av Stor Enso, Metsäliitto och UPM-Kymmene.
Tingsrätten ansåg att det inte fanns några bevis för att kartellen skulle ha förorsakat Forststyrelsen skada på grund av för lågt pris på råvirke. En del av kraven förkastades för att de var föråldrade.
Tingsrätten dömde också Forststyrelsen att betala skogsbolagens rättegångskostnader på drygt åtta miljoner euro. (FNB)

FNB

Mer från SLC