Körinstruktioner för traktormarsch 11.3

SLC - Traktorimarssi Saapuminen Kokoontumispaikalta Keskustaan Uusi
Traktorerna anländer till Senatstorget västerifrån via Mannerheimvägen och österifrån via Sörnäs strandväg (Karta: MTK)

Traktorernas ankomst och avfärd från Senatstorget har planerats i utmärkt samarbete med trafikpolisen. De anvisade rutterna måste absolut följas för att garantera säkerheten för alla marschdeltagare och övriga som rör sig i trafiken. Trafiken dirigeras av polisen samt av våra egna ansvarspersoner på samlingsplatserna och på Senatstorget.

Var på plats på samlingsplatserna i god tid, senast 7.30. Starten från samlingsplatserna sker fr.o.m. kl. 8.10 i grupper om cirka fem traktorer. Mellan de startande grupperna lämnas tillräckligt rum för den sena morgontrafiken och minimera besväret för övriga trafikanter.

Samlingsplatserna

1130: Mankby St1 ( Lappbölevägen 5, 02780 Esbo) 
110: Kärringmossens korsning (parkeringsområdet bredvid Shell)
120: Shell Lahnus
130: Neste Oil Keimola
140: Parkeringsplatsen vid Kuusijärvi (nära Björkby)
170: Parkeringarna vid Söderkulla K- och S-market

Körrutterna till centrum

Ankomst från Åbovägen (väg 110)

Från St1 Mankby förflyttar sig traktorerna via Ring III till väg 110. Rutten fortsätter som från Kärringmossen. 

Från Kärringmossen fortsätter rutten längs väg 110 fram till rondellen vid Hagaparken, där väg 110 förenas till 120 (Vihtisvägen). Andra avfarten till höger. 

Rutten fortsätter längs Vihtisvägen (120) framtill rampen till höger som leder till centrum och Mannerheimvägen.  

Från Mannerheimvägen fortsätter rutten till centrum och vid Sokos vänstersväng till Brunnsgatan, längs med vilken man fortsätter förbi Järnvägsstationen och till Kajsaniemigatan. 

I rondellen i ändan av Kajsaniemigatan, högersväng vid första avfarten till Unionsgatan, längs med vilken man fortsätter till Senatstorget. 

Ankomst från Vihtisvägen (väg 120)

Från Shell Lahnus fortsätter man längs Vihtisvägen till samma rondell som de som anländer från Åbovägen. Tredje avfarten till höger.

Resten av rutten såsom de som anländer från väg 110.
 

Ankomst från Gamla Tavastehusvägen (väg 130) 

Från parkeringen vid stationerna i Keimola/Kivistö fortsätter rutten längs väg 130 fram till Ring III, vilken man fortsätter längs med i 3 km, varefter sväng till Vihtisvägen. 

Resten av rutten såsom de som anländer från väg 120. 

Ankomst från Borgå (väg 170) 

Från Söderkulla fortsätter rutten längs med väg 170 (Österleden) över Brändö bro och längs med Sörnäs strandväg mot centrum.  

Efter Hagnäs bro fortsätter rutten längs med Norra kajen fram till Kyrkogatan (högersväng). Fortsätt längs Kyrkogatan till Snellmansgatan (vänstersväng), och längs med Snellmansgatan förbi Domkyrkan till Senatstorget.   

Ankomst från Lahtisvägen (väg 140) 

Från Kuusijärvi badstrand fortsätter man längs väg 140 till Ring III, vilken man fortsätter med ca 4 km varefter rampen till väg 170 (Österleden).  
Resten av rutten såsom föregående rutt från 170. 

Retur

Returen sker via väg 110-, 120- och 130 så att man från Senatstorget kör längs med Alexandersgatan till Mannerheimvägen och därefter samma rutt tillbaka som vid starten. 
Returen till väg 170 och 140 enligt samma rutt som vid starten.
Polisen medverkar i trafikdirigeringen även vid returen. 

Körinstruktioner för traktorförare

 1. De instruktioner som getts för traktormarschen efterföljs
 2. Traktorn bör vara i det skick som vägtrafiklagen förutsätter 
 3. Traktorföraren bör bara kördugligt skick och körkortet medtas
 4. Trafikreglerna efterföljs
 5. Släpkärror och andra arbetsmaskiner lämnas hemma
 6. Även tvillinghjul lämnas hemma, annars kan man inte ta sig in på Senatstorget 
 7. Vi håller oss till den rutt som överenskommits med polisen 
 8. Vi använder inte mobiltelefoner utan handsfree-utrustning under körning
 9. Inget sms:ande, fotograferande eller videofilmning under körning i samband med marschen
 10. Vi följer de anvisningar och starttidtabeller som samlingsplatsernas ansvarspersoner ger 
 11. Starten från samlingsplatserna sker i grupper om sex traktorer 
 12. På Senatstorget parkeras traktorerna enligt de anvisningar som trafikdirigenterna i gula västar ger 
 13. Motoranvändning och användning av tutan enligt instruktioner 
 14. Returmarschen inleds efter kl. 14 
 15. Under returen följs trafikdirigenternas anvisningar 
 16. Returen anvisas till samma rutter som för starten 

I alla situationer agerar vi ansvarsfullt och vi undviker överdrifter. 

För eventuella olyckor, skadegörelse och störning av den allmänna ordningen osv. ansvarar varje demonstrant personligen. 

Jordbrukarnas kraft kommer nog med all säkerhet att ses, höras och kännas i Helsingfors.  

Närmare information av Bjarne Westerlund/SLC Nyland, tel. 040 503 7188

Mer från SLC