Korna släpptes ut på bete i Vik

Helsingfors 07.05.2016, 14:57

Inrikes

På lördagen släpptes korna på Helsingfors universitets försöksgård i Vik ut på sommarbete. Gården har 60 mjölkkor och ungdjur av rasen ayrshire. Till ungboskapen räknas kvigor och kalvar.
Undervisnings- och forskningsgården har en total areal på 353 hektar, varav 157 hektar är åker och 72 hektar skog.
Gården har en fast personal på elva personer och dessutom gör jord- och skogsbruksstuderande praktik och lärdomsprov där. På gården forskar man bland annat i utfodringen av mjölkkor. (FNB)

FNB

Mer från SLC