Land Lantbruk: Arlachefer dubblade bonusen

Stockholm 11.03.2016, 13:05

Ekonomi

2015 var ett tufft år för mejeribolaget Arla. Men de högsta cheferna i Arla fördubblade sin utbetalda bonus förra året, skriver den svenska tidningen Land Lantbruk.
Direktionen, som består av koncernchefen Peder Tuborgh och vice koncernchefen Povl Krogsgaard, fick en lön på sammanlagt drygt 20 miljoner kronor, alltså över 2 miljoner euro, och en rörlig ersättning på nästan 7,5 miljoner kronor, cirka 800 000 euro.
Det kan jämföras med den rörliga ersättningen året innan som var strax under fyra miljoner kronor. Lönen var det året cirka 18 miljoner kronor. (FNB-TT)

http://www.lantbruk.com/lantbruk/arlachefer-dubblar-bonusar

FNB

Mer från SLC