Landsbygdsverket klandras för dålig kommunikation

Helsingfors 21.10.2016, 11:26

Politik

En utomstående utvärdering av Landsbygdsverket klandrar dess förmåga att reagera på förändringar. Enligt utvärderingen har verket inte lyckats kommunicera tillräckligt öppet om problemen i stödsystemen eller om vad problemen beror på.
Problem med datasystemen har gjort att stöden har betalats ut för sent till jordbrukarna. I mars ordnades en protestmarsch med cirka 500 traktorer i Helsingfors.
Det var Jord- och skogsbruksministeriet som beställde utvärderingen om Landsbygdsverkets verksamhet. Enligt utvärderingen har verket trots kritiken lyckats bra med sin uppgift, det vill säga att verkställa utbetalningen av EU:s lantbruksstöd. Man har lyckats använda de stöd som EU riktat till Finland nästan fullt ut.
Landsbygdsverket grundades 2007 och flyttades till Seinäjoki 2008-2011. I och med flytten byttes halva personalen ut. (FNB)

FNB

Mer från SLC