Landsbygdsverket lovar betala stöd i juni

Helsingfors 16.06.2016, 11:28

Politik

Landsbygdsverket meddelar att de sista posterna av jordbruksstöd som har sökts för 2015 betalas ut i juni.
Av fjolårets totala ansökta stöd på cirka 1,7 miljarder har cirka 226 miljoner euro fortfarande inte betalats ut.
Utbetalningen av stöden inleds i morgon, men till exempel restbeloppet för miljöersättningarna betalas ut först från och med den 30 juni.
Vissa restbelopp betalas dock ut först i september. (FNB)

FNB

Mer från SLC