Landsbygdsverket lovar betala stöden i juni

Helsingfors 17.05.2016, 14:59

Politik

Fjolårets stöd till bönderna kommer att betalas ut senast i juni. Det löftet gav Landbygdsverket på tisdagen.
Bland annat har 280 miljoner euro i spannmålsstöd för fjolåret ännu inte betalats. Hela stödsumman är 1,7 miljarder euro.
Stödet för djurens välbefinnande betalas ut i två delar så att den första på 85 procent kommer i slutet av juni. Återstoden kommer efter granskningar senast i september.
I juni betalas också den andra delen av EU:s djurbidrag, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor, miljöersättningen, ersättning för ekologisk produktion och stöd för lagenlig miljövård. Landsbygdsverket betalar också husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättningen och ersättningar för ekologisk produktion, EU-krisstödet till mjölkproduktionen och svinhushållningen samt får- och getbidraget.
En av orsakerna till böndernas protest med traktormarsch till Helsingfors var att stöden inte betalats. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) lovade i mars att ministeriet kommer att styra Landsbygdsverket starkare för att stödprogrammet ska komma i ordning. (FNB)

FNB

Mer från SLC