Lännen Media: Biobränslen går bra åt

Tammerfors 29.12.2016, 06:38

Ekonomi

Det säljs överraskande mycket biobränslen i Finland, skriver Lännen Media. Under de senaste åren har bensinstationerna sålt tre gånger så mycket biobränslen som lagen kräver.
Trafikbränslena bör innehålla en viss mängd förnybara ämnen för att minska utsläppen. Den bioandel som krävs i bränslena stiger varje år, men tillsvidare har det inte varit några problem med att klara gränserna.
Bränsledistributörerna ger inte ut exakta uppgifter om sin försäljning, men uppgifterna framgår av statistik från Energimyndigheten och Tullen.
- Också för oss var det en överraskning att aktörerna inom branschen överskrider kraven i lagen så där mycket, säger överingenjör Jukka Saarinen på Arbets- och näringsministeriets energiavdelning.
Utsläppen från biobränslen är mindre än från fossila så därför beskattas de också lindrigare. (FNB)

FNB

Mer från SLC