Lantbrukarna och löntagarna vädjar till Orkla: Stäng inte Taffels chipsfabrik

SLC - Taffel Sips 2 Ko

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Fackförbundet Pro vädjar till Orkla om att inte stänga sin potatisförädlingsfabrik på Åland. Organisationerna uppmanar konsumenterna att påverka Orkla genom att underteckna vädjan för att bevara den inhemska produktionen och fabriken. 

Norska Orkla-koncernens produktionsanläggning som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby är en av Ålands största industrianläggningar, som direkt sysselsätter hundra personer. En nedläggning av fabriken skulle dock få ännu mer vidsträckta konsekvenser eftersom fabrikens hela produktionskedja från jord till butik ger utkomst åt närmare 300 personer. 

- Orklas fabrik har mycket stor betydelse för Ålands sysselsättning och livsmedelsindustri. Vi uppmanar konsumenterna att påverka Orkla för att även i fortsättningen behålla produktionen och arbetsplatserna på Åland, säger SEL:s ordförande Veli-Matti Kuntonen.

Enligt undersökningar är Taffel det chipsvarumärke som finländarna mest värdesätter. Den inhemska råvaran är vid sidan av smaken den viktigaste konkurrensfördelen för Taffel-chipsen och Oolannin-fryspotatisprodukterna. Största delen av fabrikens produktion går till den finländska marknaden.  

- Finländarna uppskattar inhemska råvaror mer än någonsin. Orkla tar en rätt så stor risk om chipsproduktionen flyttas bort från Finland. Taffel och Finland hör tätt ihop. Nog väljer man lätt en annan produkt på chipshyllan om ursprunget inte är finländskt, påpekar MTK:s ordförande Juha Marttila.

På Orklas fabrik förädlas årligen ca 28 miljoner kg potatis till potatischips och fryspotatisprodukter. Fabriken använder nästan hela Ålands potatisskörd och även potatis från Fastlandsfinland. Bland annat i Nyland och Egentliga Finland finns det kontraktsodlare, som levererar hela sin skörd till Orklas produktionsanläggning på Åland. 

- Att potatisfabriken bevaras är mycket viktigt för det åländska jordbruket och hela Finlands potatisproduktion, eftersom nästan en tredjedel av landets matindustripotatis odlas på Åland, påminner SLC:s ordförande Holger Falck.

Om Orkla stänger sin produktionsanläggning på Åland drabbas även transportsektorns aktörer hårt. Genom fabriksdörrarna kör det in ca tusen lastbilslass med potatis varje år. Transportmängderna är för övrigt också stora eftersom 97 % av fabrikens produkter konsumeras på fastlandet. 

- En stängning av fabriken skulle minska på transportbranschens arbete och skulle innebära en allvarlig törn även för Ålands varuförsörjning, säger AKT:s ordförande Marko Piirainen.

MTK, SLC, SEL, AKT och Pro uppmanar konsumenter att påverka Orkla och underteckna organisationernas vädjan på adressen www.adressit.com/sips för att bevara produktionsanläggningen. 

Samarbetsförhandlingarna på Orkla Confectionery & Snacks Finlands produktionsanläggning på Åland, som inleddes i början av februari, beräknas pågå åtminstone sex veckor. 

Tilläggsinformation: 
ordförande Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
ordförande Holger Falck, SLC, 050 555 3711
ordförande Veli-Matti Kuntonen, SEL, 0400 611 882
ordförande Marko Piirainen, AKT, 0400 729 450
ordförande Jorma Malinen, Pro, 050 576 0389

Potatisfakta:
– I Finland odlas det potatis på ca 22 000 hektar, varav 3 150 ha matindustripotatis, 6 300 ha stärkelsepotatis, 780 ha tidig potatis och 1 100 ha certifierad utsädespotatis. 
– Hela potatisskörden i Finland är ca 550 -600 miljoner kg.

Mer från SLC