Lantbrukets kris väcker sympati i riksdagen

Helsingfors 12.09.2016, 15:32

Politik

Regeringens beslut om ett krispaket för lantbruket har väckt ovanligt positiva reaktioner genom hela det politiska fältet. Regeringen beslöt om det 50 miljoner euro stora paketet i samband med budgetmanglingen i början av september.
Regeringen var ense om krispaketet, liksom om hela budgeten. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) vill inte uttala sig om hur ense eller oense regeringspartierna var då paketet förbereddes. Däremot har han ett klart budskap till industrin och handeln.
- Förstå odlarens nöd.
Även om livsmedelsbranschen inte förstår odlarna så finns det desto mer förståelse i riksdagen.
- Det är riktigt bra att regeringen klarade av att skrapa ihop 50 miljoner. Men om jag säger min ärliga åsikt så räcker det inte, säger jord- och skogsbruksutskottets vice ordförande Reijo Hongisto (Sannf).
- Det är enbart fråga om konstgjord andning.
Markku Eestilä (Saml) som är medlem i samma riksdagsutskott är delvis inne på samma linje.
- Alla börjar medge att det inte längre är möjligt att sköta den inhemska livsmedelsproduktionen genom ständiga budgetar och tilläggsbudgetar. Nu måste det även inträffa någon slags korrigering på marknaden.

Oppositionen säger inte nej

Landsortens traktormarsch i protest mot lantbrukskrisen fyllde Senatstorget i Helsingfors i mars. Nödropet om låga producentpriser, försenade lantbruksstöd och de problem som EU:s sanktionspolitik har skapat verkar ha gått hem hos politikerna.
Jord- och skogsbruksutskottets ordförande Jari Leppä (C) poängterar att ingen vill ha en ond cirkel av krispaket.
- Men gårdarnas nöd är nu exceptionellt stor. Jag har aldrig upplevt en sådan här situation och därför är krispaketet nödvändigt.
Krisen är så djup att till och med oppositionen berömmer regeringen.
Utskottsmedlemmen Johanna Karimäki (Gröna) säger liksom de andra att krisen nu är så allvarligt att stödpaketet är nödvändigt. Karimäki påpekar att antalet olika stöd och hela stödsystemet är för komplicerat och i behov av förenkling.
Samlingspartisten Eestilä säger att en möjlig åtgärd skulle vara att ändra fastighetsskatten.
- Den måste sänkas och skattegrunderna borde tänkas igenom speciellt för dem som nyligen gjort investeringar.
Regeringspartiernas riksdagsledamöter är ense om att producenterna måste få en större del av kakan.
- För att komma loss ur kedjan av krispaket behöver vi en livsmedelsmarknad som fungerar rättvisare. Det är en entydig förutsättning för att lönsamheten ska kunna säkras på ett hållbart vis, säger Leppä. (FNB)

FNB

Mer från SLC