LF: Fågelinfluensan på Åland är högpatogen H5N8

Det har fastställts att de döda viggarna på Åland bar på högpatogen fågelinfluensa av H5N8-typ, alltså en virusstam som har spridits i Europa och orsakar en allvarlig sjukdom hos fjäderfä. Livsmedelssäkerhetsverket Evira etablerar en restriktionszon kring de platser där fåglarna hittades.

I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig tidigare påträffats.

På områdena Lemland och Vårdö på Åland inrättas en restriktionszon som sträcker sig minst 10 kilometer från platserna där fåglarna hittades. Vid fjäderfägårdarna i restriktionszonen görs kontroller, och förflyttning av fjäderfä samt fjäderfäprodukter på området begränsas.

På grund av fågelinfluensasituationen utfärdade jord- och skogsbruksministeriet på fredagen en förordning som kräver att fjäderfä ska hållas inomhus under perioden 1.12-31.5. Avsikten med bestämmelsen är att hindra kontakt mellan fjäderfä och frilevande sjöfåglar, eftersom sjöfåglarna kan bära på högpatogen fågelinfluensa. Viruset kan smitta från frilevande fåglar till fjäderfä, om fåglarna kommer i antingen direkt eller indirekt kontakt med varandra.

Högpatogen fågelinfluensa av H5N8-typ har sedan slutet av oktober konstaterats i flera europeiska länder både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar. Det är inte känt att den nu spridda fågelinfluensan av H5N8-typ skulle ha smittat till människan. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är risken för A(H5N8)-smitta till människan mycket liten.

Om symtom på fågelinfluensa hos fjäderfä eller massdöd bland frilevande fåglar observeras ska detta omedelbart anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Evira påpekar att man ska undvika att röra döda fåglar utan skyddshandskar och att man ska låta tjänsteveterinären sköta om att behövliga prover sänds in.

Mer från SLC