Lördag 15.10 firas landsbygdens kvinnor världen över

SLC - 10 Oktober Johanna Wasstrom Hastar

Den Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firas årligen den 15 oktober för att uppmärksamma landsbygdens kvinnor och deras centrala roll i utvecklingen av landsbygden, förbättringen av livsmedelstryggheten och utrotningen av den strukturella fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen världen över. SLC uppmärksammar landsbygdens kvinnor i år genom att ordna SLC:s kvinnodagar den 17-18.11 och genom att ge ut årskalendern "Kvinnokraft" för att uppmärksamma jordbrukarkvinnors arbete.

Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firades för första gången den 15 oktober 2008. Den internationella dagen grundades av FN:s generalförsamling den 18.12.2007 i resolution 62/136 som ger erkännande åt landsbygdskvinnors avgörande roll och bidrag för att stärka jordbrukets och landsbygdens utveckling, förbättra matsäkerhet och avhjälpa fattigdom på landsbygden. I många delar av världen, särskilt i de mindre utvecklade länderna, står kvinnorna för en stor del av matproduktionen. Dagen har även firats innan den gavs FN:s formella erkännande. ny

Mer från SLC