Luke: 2015 åt finländarna kött och frukt, mjölkkonsumtionen sjönk

Finländarna konsumerade ifjol i genomsnitt 174 kilo flytande mjölkprodukter, cirka 79 kilo både kött och spannmål, 65 kilo frukt och 62 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.

”Spannmålens sammanlagda konsumtion per person sjönk med ett kilo sedan föregående år. Konsumtionen av råg och ris steg cirka ett halvt kilo per person alltså till tidigare års nivå efter svackan föregående år. I stället minskade vetekonsumtionen med knappt två kilo och havrekonsumtionen med ett halvt kilo per person. Konsumtionen av korn och majs ökade en aning”, säger utvecklingschefTarja Kortesmaa vid Naturresursinstitutet.

Konsumtionen av kött ökade 
Totalkonsumtionen av kött ökade från föregående år med cirka tre procent. Konsumtionen av fjäderfäkött ökade mest. Finländarna åt det sju procent mer förra året än året innan. Konsumtionen av nötkött ökade med knappt tre procent och av svinkött med knappt två procent.

Mjölkkonsumtionen sjönk, ostkonsumtionen steg
Totalt användes flytande mjölkprodukter ifjol knappt tre procent mindre än året innan. Mjölkkonsumtionen var i Finland förra året tre procent lägre än året innan - per person sammanlagt 123 liter. Ökningen i helmjölkskonsumtionen ser ut att ha avtagit, minskningen var nästan sju procent. Konsumtionen av fettfri mjölk sjönk för andra året i rad. Lättmjölk gick åt nästan lika mycket som år 2014. Minskningen i konsumtionen av surmjölk och fil fortsatte. Konsumtionen av yoghurt förblev oförändrad. Ökningen i ostkonsumtionen fortsatte och var 2015 nästan 27 kilo per person. Av osten var redan över hälften importerad ost.

Äggkonsumtionen ökade
Ökningen i äggkonsumtionen fortsatte. År 2015 konsumerades över 11 kilo ägg per person, vilket är cirka sex procent mer än året innan.

Frukterna smakade
Konsumtionen av färsk frukt ökade med cirka fyra kilo från året innan, och uppgick till cirka 58 kilo. Av mängden utgjorde ca en tredjedel banan, en fjärdedel citrusfrukter och en femtedel äppel. Konsumtionen av konserverade och torkade frukter var sammanlagt sju kilo. Konsumtionen av färska grönsaker var cirka 62 kilo/person.

Lukes näringsbalans är ett sammandrag av produktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska konsumtionen fördelas fortfarande på olika ändamål: användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel. Denna statistikmetod ger endast vägledande siffror om konsumtionen av vissa produkter, exempelvis grönsaker. Siffrorna beskriver i högre grad den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om lagringsförluster och annat svinn inte är tillgängliga. De ingår därför i konsumtionsmängderna. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, dvs. som uppslaktat kött.
 

Kontaktpersoner

Utvecklingschef Tarja Kortesmaa, tfn. 029 532 6794 
namn.efternamn@luke.fi 

Länkar
Näringsbalans 2015

Mer från SLC